psycholog  coach  trener team building  outdoor  instruktor ratownictwa górskiego specjalista  diagnozy zespołów i przywództwa


INTERWENCJA KRYZYSOWA

 

"Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej

zapobiega dalszej dezorganizacji."

 

 

 

 

SYTUACJA KRYZYSU PSYCHOLOGICZNEGO W MIEJSCU PRACY

 

Jak sobie radzić w sytuacji traumatycznej w firmie?

 

Śmierć pracownika, odejście najbliższej osoby naszego pracownika, dramatyczny pożar, napad, to tylko przykłady sytuacji, o których wolimy nie myśleć i życzymy sobie, aby to nas nigdy nie spotkało.

 

Jeżeli jednak taka tragedia się wydarzy… Co robić?

Jak opanować emocje, zarządzić sytuacją, co komunikować, czego nie mówić?

 

Jak szukać pomocy? Komu i jaką pomoc zaoferować?

 

Wszystkie oczy są zwrócone wówczas na dział HR.

Czy jest odpowiednio przygotowany?

 

 

 

POMOC

 

Korzyści wynikające z zastosowania interwencji kryzysowej:

 

 

·    minimalizacja krótko- i długotrwałych efektów traumy
(w szczególności zapobieganie wystąpieniu PTSD),

 

·    redukcja przypadków chorób i absencji,

 

·    zapobieganie i minimalizowanie problemów osobistych, małżeńskich i zawodowych,

 

·    redukcja niepokoju dotyczącego możliwości poradzenia sobie po traumie,

 

·    redukcja lęków związanych z koniecznością szukania pomocy,

 

·    minimalizacja dyskomfortu wynikającego ze spostrzegania siebie
jako osoby słabej lub chorej psychicznie.

 

 

Pomoc kierowana jest do osób (osoby), które były świadkiem lub bezpośrednio znalazły się w zasięgu zdarzenia, w których ktoś poniósł śmierć, ktoś doznał poważnych obrażeń, doszło do zagrożenia życia, czy fizycznej integralności (własnej i innych), a co również ważne, gdy reakcje na to zdarzenie charakteryzuje intensywny strach, bezradność, przerażenie lub poczucie makabry.

 

 

 

SZKOLENIA

 

Działania w obszarze interwencji kryzysowej są zawsze prowadzone pod silną presją czasu, ponieważ pomoc musi być udzielona w odpowiednim momencie po zdarzeniu oraz według ścisłych procedur. Aby przebiegała ona sprawnie, co wprost wpływa na jej efektywność, prowadzone są szkolenia zmierzające do zrozumienia dynamiki zjawisk traumatycznych i kryzysowych, a także rozpoznania mechanizmów, po to właśnie, aby w przypadku realnego problemu natychmiast wdrożyć odpowiednie działania.

 

BEZPOŚREDNI (ogólny) CEL SZKOLEŃ Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, to:

 

podniesienie kompetencji w zakresie rozumienia zjawiska kryzysu psychologicznego oraz interwencji kryzysowej następującej po zdarzeniu traumatycznym w miejscu pracy lub w życiu prywatnym pracowników firmy.

Szkolenia te kierowane są do zarządów, managerów oraz osób decyzyjnych w obszarze HR.