psycholog  coach  trener team building  outdoor  instruktor ratownictwa górskiego specjalista  diagnozy zespołów i przywództwa


SZKOLENIA

 

 

 

  Główne nurty szkoleń z obszaru funkcjonowania zespołów:

 

1.    Zrozumienie nieuświadamianych procesów grupowych
leżących u podstaw funkcjonowania zespołów,

 

2.    Uświadomienie mechanizmów wpływających na jednostkę w grupie,

 

3.    Rozpoznanie potrzeb jednostki w badanym zespole,
tj. obszaru jej autonomii w konfrontacji z potrzebą
i koniecznością przynależności grupowej,

 

4.    Dysfunkcje zespołowe – ich rozumienie w celu przekuwania ich
na potencjał wspomagający efektywność,

 

5.    Określenie potrzebnego zespołowi rodzaju przywództwa,

 

6.    Rozpoznanie realnego znaczenia budowania zespołów
oraz celu efektywnych programów i szkoleń team building.


Równolegle z pracą zespołową dokonywana jest re-diagnoza potrzeb szkoleniowych
i zespołowych. Szkolenia te prowadzone są w formie aktywnych warsztatów opartych
o cykl kształcenia osób dorosłych.

 

Realizowane w ostatnim czasie dla międzynarodowych zespołów ukazały ich niezwykle cenne międzykulturowe wartości.

 

     szerzej na:  www.procesygrupowe.com

 

___________________

Szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej opisane są w zakładce
INTERWENCJA KRYZYSOWA.