psycholog  coach  trener team building  outdoor  instruktor ratownictwa górskiego specjalista  diagnozy zespołów i przywództwa


Tomasz Kozłowski

 

 

 

 

 

Tomasz Kozłowski od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem i realizacją programów, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania zespołów. Należy do grona nielicznych trenerów, którzy łączą w sobie bogatą kombinację kwalifikacji, doświadczeń, umiejętności i kompetencji.

 

Swoje doświadczenia zdobywał w kraju i za granicą (w tym 1,5 roku w Nowej Zelandii), pracując często w międzynarodowym środowisku z różnymi ludźmi – od wyspecjalizowanych zespołów służb mundurowych, przez różnorodne grupy zadaniowe, zespoły projektowe i managerskie, do tzw. zespołów wysokiej efektywności.

 

Kilkanaście lat działalności w pogotowiu górski, gdzie przez lata uczestniczył w wielu akcjach i wyprawach ratunkowych, pozwoliły mu na obserwację zespołów działający w bardzo trudnych warunkach pod niezwykłą presją zarówno czasu, jak i wymagań społecznych nakładanych na grupy ratownicze. Miało to również decydujący wpływ na zawodowy rozwój w obszarze interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej niesionej ludziom, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć, również podczas wymagającej pracy zespołowej. Bardzo cennym doświadczeniem był również udział w rekordowym skoku spadochronowym ze stratosfery (10.735 m). Było to niezwykle trudne zadanie zespołu projektowego, które po 2,5 roku przygotowań zakończyło się sukcesem, ale co jeszcze ważniejsze, zebraniem obszernego materiału na temat działań w niezbadanym wcześniej przez uczestników obszarze.

 

Tę unikalną wiedzę i doświadczenia z powodzeniem wykorzystuje na rzecz ludzi, którzy są gotowi do tego, aby rozpoznać w swoich zespołach charakterystyczne im dysfunkcje w oparciu o rzetelną diagnozę, oraz do tego, by w dalszym etapie poprawiać jakość swojego zespołowego funkcjonowania.

 

Programy prowadzone są zazwyczaj w trzech głównych obszarach, tj. module diagnostycznym (badania kwestionariuszowe, działania outdoor, gry scenariuszowe, symulacje), module szkoleniowym (szkolenia wewnętrzne będące odpowiedzią na wyniki dokonanej diagnozy) oraz wszelkich konsultacyjnych działaniach naprawczych (modyfikacja struktur, procedur, zasobów, itp.).

 

 

 


       www.procesygrupowe.com